vertrouwenspersoon

Ouders, verzorgers en hun kinderen kunnen gebruik maken van een externe vertrouwenspersoon wanneer ze grensoverschrijdend gedrag ervaren. Denk hierbij aan:
- geestelijk of lichamelijk geweld en verwaarlozing;
- seksuele mishandeling;
- vernieling van eigendommen;
- het zonder toestemming betreden van een ruimte;
- het gevoel dat een slachtoffer of aanschouwer ervaart ten aanzien van 'onjuist pedagogisch handelen'.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, biedt een luisterend oor, begeleidt en ondersteunt. De externe vertrouwenspersoon is te bereiken via yolanda.kuis@mijnkennis.nl of 06 - 23 89 25 18.