CORONAVIRUS

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Status 22-9-2021 14.00 uur: 

Onze locaties zijn open.

Geen mondkapjesplicht
Er is geen mondkapjesplicht op onze locaties.

Ouders op onze locaties
De nieuwe versoepelingen bieden ons de ruimte om ouders weer op al onze locaties te kunnen ontvangen. Dat is natuurlijk fijn. Maar het zal voor u, voor kinderen en voor onze medewerkers ook weer even wennen zijn. Het is belangrijk dat we elkaar hier de ruimte voor geven. En dat we -juist nu- gezamenlijk de basisregels blijven respecteren.

Beoordelen of kinderen naar opvang mogen via beslisboom
Met de beslisboom van BOinK kun je beoordelen of je kind naar de opvang mag. Bekijk deze goed voordat je je kind naar de opvang brengt. Want als meerdere personen uit de groep corona krijgen, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor jou en andere ouders en voor onze medewerkers.

Ruilen en incidentele extra opvang
Bieden van ruiluren is een extra service die wij verlenen. Dat doen wij uiteraard graag. Maar het voortzetten ervan is, zeker in deze uitdagende tijd voor personele bezetting, niet vanzelfsprekend. Aanvragen van ruiluren blijft mogelijk. Maar wij hebben op dit moment slechts weinig ruimte om hieraan tegemoet te komen.

U helpt ons door kinderen tijdig af te melden als zij niet op de opvang komen. Daarmee hebben wij een juist overzicht van het aantal beschikbare plaatsen.

Voor ruilen en aanvragen voor incidentele extra opvang gelden de bestaande regels, ook als het gaat om de geldigheidstermijn van ruiluren.

Als je kind volgens de actuele richtlijnen in quarantaine gaat en daardoor niet op de opvang mag komen, dan gelden hiervoor dezelfde regels als wanneer je kind door ziekte niet kan komen. Dat betekent dat je je kind kunt afmelden tot vijf dagen vóór de betreffende dag om ruiluren te ontvangen. Afmelden kan alleen via het ouderportaal of de app.

Blijf de basisregels naleven
Juist nu is het belangrijk om de basisregels altijd en overal goed na te leven. We zetten ze nog een keer voor je op een rij:

  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Geef niemand een hand.
  • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen (dat hoeft niet meer, maar is nog steeds verstandig).

VRAAG EN ANTWOORD

1. ALGEMEEN

Op welke websites vind ik meer algemene informatie?

2. PRAKTISCH

Waar vind ik de thuisblijfregels voor kinderen?

De branchevereniging BOINK heeft in samenwerking met onder andere het RIVM een beslisboom gemaakt. Deze gebruiken wij als leidraad. Met de beslisboom kunnen ouders beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag.

De laatste versie van de beslisboom is te downloaden op de BOINK-website.

Bekijk de beslisboom goed voordat je je kind naar de opvang brengt. Want als meerdere personen uit de groep corona krijgen, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor jou en andere ouders en voor onze medewerkers.

Het kan voorkomen dat (delen van) groepen in thuisquarantaine gaan. Moet ik de opvangkosten blijven doorbetalen tijdens de quarantaineperiode?
Voor alle betrokkenen geldt natuurlijk dat niemand het leuk vindt als de kinderen niet naar de opvang kunnen komen. Om wat voor reden dan ook. Als een (deel van een) groep op een van onze locaties onverhoopt toch in thuisquarantaine moet, dan verzoeken wij ouders om de facturen te blijven doorbetalen.

Reden hiervoor is dat in het geval van quarantaine van een (deel van een) groep onze locatie gewoon open is. De opvang zou daarmee gewoon geleverd worden, als er geen sprake was van quarantaine.

Deze situatie is dus anders dan bij de volledige sluiting tijdens de lockdown-periodes (die nu nog voor bso’s geldt). Tijdens die door de overheid gedwongen sluiting kónden wij de overeengekomen opvang niet leveren omdat onze locaties gesloten waren. Dit werd met de compensatieregeling van de overheid opgelost. De overheid heeft nog niet bekendgemaakt of er ook voor quarantainesituaties een tegemoetkoming komt voor de kosten. Wanneer dit zo is, zullen wij je hierover informeren.

De kinderopvangtoeslag loopt voor jou gewoon door als je de facturen betaalt.

Heb je vragen?
Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@spelenderwijsede.nl.