INSCHRIJVEN

Fijn dat u interesse heeft in de peuteropvang/voorscholen van Spelenderwijs. U kunt uw kind inschrijven vanaf de leeftijd van 1,5 jaar.

Let op! Met ingang van 1 januari 2019 is vanuit de gemeente Ede de subsidieregeling aangepast. Hierdoor is er pas vanaf 2,5 jaar plaatsing met subsidie mogelijk. Uw kind blijft natuurlijk welkom vanaf 2 jaar, zij het tegen het niet gesubsidieerde tarief. In dat geval kunt u dit aangeven in het invulveld voor bijzonderheden in stap 1.

Vult u liever een inschrijfformulier op papier in? Klik hier voor het inschrijfformulier om te printen.

Bekijk hier de algemene voorwaarden

Stap 1 van 5: Gegevens van uw kind

Gewenste dagdelen
Let op, kies dagdelen die uw gewenste locatie aanbiedt.

Let op! Met ingang van 1 januari 2019 is vanuit de gemeente Ede de subsidieregeling aangepast. Hierdoor is er pas vanaf 2,5 jaar plaatsing met subsidie mogelijk. Uw kind blijft natuurlijk welkom vanaf 2 jaar, zij het tegen het niet gesubsidieerde tarief. In dat geval kunt u dit aangeven in het invulveld voor bijzonderheden hierboven.

Stap 2 van 5: Gegevens van uw gezin

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Huisarts

Stap 3 van 5: Gegevens voor bepaling ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage wordt iedere maand vooraf in rekening gebracht en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er zijn 2 opties: 
 
1. Kinderopvangtoeslag met of zonder VVE-indicatie.  
U heeft recht op kinderopvangtoeslag als: 
 
● beide partners werken 
● u een alleenstaande ouder met inkomen bent 
● u studeert (een door DUO erkende studie) 
● u een traject om werk te vinden volgt 
● u een verplichte inburgeringscursus volgt 
 
2. Ouderbijdrage van de gemeente met of zonder VVE-indicatie. 
U kunt gebruikmaken van de ouderbijdrage wanneer: 
 
● u een eenverdiener bent (kostwinnersgezin) 
● u een alleenstaande ouder zonder betaald werkt bent 

Stap 4 van 5: Automatische incasso

In de algemene voorwaarden wordt vermeld, dat de betaling van de ouderbijdrage bij voorkeur via automatische incasso maandelijks vooraf wordt geïnd. U wordt daarom verzocht het onderstaande in te vullen.  Wanneer u niet tot automatische incasso overgaat, zal er maandelijks €3,- extra in rekening worden gebracht 
 
Hierbij machtig ik Spelenderwijs de verschuldigde ouderbijdrage maandelijks vooraf af te schrijven van: 

Stap 5 van 5: Regelingen en ondertekening

VERLATEN TERREIN ONDER BEGELEIDING PEDAGOGISCHE MEDEWERKERS 
Om kinderen verschillende ervaringen op te laten doen, worden er soms activiteiten georganiseerd buiten het speelzaal-terrein. Om de veiligheid te waarborgen is er een aantal afspraken gemaakt waaraan voldaan moet zijn. Deze kunt u hier lezen.

TOELICHTING OVEREENKOMST TOEDIENEN MEDICATIE 
Het kan noodzakelijk zijn dat een kind op een Spelenderwijslocatie een medicijn/zelfzorgmiddel toegediend moet krijgen. Klik hier voor de Toelichting voor het gebruik van zelfzorgmiddelen binnen Spelenderwijs. Voor het toedienen van medicatie op uw verzoek moet er altijd (per medicijn/zelfzorgmiddel) een overeenkomst ingevuld worden. 

Toestemming voor het plaatsen van foto's t.b.v. social media en publiciteit.

Toestemming om de ingevulde gegevens te laten verwerken ten behoeve van een correcte dienstverlening en een correcte financiële afwikkeling.

Het is ondergetekende(n) bekend dat, eventueel met terugwerkende kracht, de per saldo te weinig betaalde ouderbijdrage verschuldigd is. Indien achteraf mocht blijken dat het inkomen te laag is opgegeven of dat onjuiste gegevens zijn verstrekt. Ondergetekenden gaan akkoord met de op pagina 1 van dit formulier vermelde voorwaarden. 
 
De verstrekte bewijsstukken worden zorgvuldig behandeld en beveiligd; ze worden bewaard tot het einde van het jaar waarin uw kind de peuterspeelzaal zal hebben verlaten. 
 
Vergeet u niet de eventuele gegevens die wij nodig hebben om uw inschrijving definitief te maken op te sturen. Dit kan per post naar: 
 
Spelenderwijs t.a.v. Klantenservice
Galvanistraat 1
6716 AE Ede 
of per e-mail naar info@spelenderwijsede.nl
 
Vermeld altijd uw naam en de naam en geboortedatum van uw kind. 

Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld.

Bekijk ons privacy- en cookiebeleid (link opent in een nieuw venster)