Doorlopende meting van klanttevredenheid bij de BSO’s Spelenderwijs

In de laatste nieuwsbrief heeft Spelenderwijs u geïnformeerd over het KTO bij de peuteropvang en de voorgenomen start met de ‘Verbetermeter’ bij de buitenschoolse opvang. In januari is Spelenderwijs gestart met de ‘Verbetermeter’ bij de BSO. Een aantal ouders hebben reeds een e-mail ontvangen met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Gaandeweg krijgen alle ouders deze e-mail, het moment waarop is afhankelijk van het plaatsingsmoment (kennismaking, wenperiode, jaarlijkse en eindevaluatie).