Inzet pedagogisch beleidsmedewerker

Sinds januari 2019 is de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker binnen de kinderopvang wettelijk (wet IKK) verplicht. Bij Spelenderwijs Ede werkt pedagoog Erna Reiling al 20 jaar als pedagogisch beleidsmedewerker. Zij ontwikkelt en implementeert het pedagogisch beleid in nauwe samenwerking met managers, coaches en pedagogisch medewerkers. Spelenderwijs is blij dat er nu extra uren beschikbaar zijn gekomen waardoor de BSO meer aandacht krijgt op dit gebied. Bovendien biedt deze wet de mogelijkheid voor ‘coaching on the job’ van pedagogisch medewerkers. Bij de peuteropvang werken wij al met vve coaches. Voor de locaties waar dit nog niet zo was en voor de BSO locaties is er nu een pedagogisch coach beschikbaar, namelijk Gwenda van Veen.