Nieuw Kind-volgsysteem KIJK

Sinds enige tijd zijn we begonnen met het oefenen en invoeren van een nieuw Kind-volgsysteem. Het nieuwe programma heet “KIJK”. De titel zegt eigenlijk alles al, het gaat er van uit dat we “kijken” naar de kinderen. Uiteraard doen we dit de hele dag en nu hebben we een systeem gevonden waarbij alles wat we zien en horen kunnen opschrijven en registeren zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de ontwikkeling van uw kind. Als eerste kijken we naar hoe het met uw kind gaat: Speelt het met plezier bij ons? Speelt het graag met andere kinderen? Moet het kind nog wennen of helemaal niet? Als een kind lekker in zijn vel zit en fijn kan spelen dan kan het zich ontwikkelen. Daarnaast kijken we naar de spelontwikkeling, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, omgaan met zichzelf en omgaan met anderen.
En gelukkig ontwikkelt een kind zich op zijn eigen manier en tempo. Zo kan het zijn dat een kind met het één verder is dan met het ander. Vaak zie je een half jaar later dat de verhoudingen zijn veranderd en het kind zich op een bepaald vlak weer heeft ontwikkeld. Dat is mooi om te zien en je weet als pedagogisch medewerker waar het kind behoefte aan heeft of waar je extra aandacht aan kan besteden. Zo kunnen we beter inspelen op de behoefte van elk kind.
Komend jaar gaan we verder met invoeren van dit systeem. Het kijken en noteren van observaties vergt oefening en ook het invoeren van de gegevens in de computer is een vaardigheid die we graag goed willen leren. Volgend jaar zullen we tijdens de oudergesprekken dit systeem ook bij u als ouder laten zien. U ziet dan de verschillende ontwikkelgebieden en kunt de ontwikkeling volgen van uw kind. Mocht u hier nog vragen over hebben dan horen we het uiteraard graag van u!