Ouderapp online

Het is even wennen, maar de ouderapp is online. Op twee locaties is de app al uitgeprobeerd door oudercommissieleden, maar in de praktijk bleken er toch nog wat meer kinderziektes in te zitten als dat we met de oudercommissies ervaren hebben.

Hotmail blijkt de mails van WeDayCare vaak in de spamfilter te stoppen. Heeft u een hotmailadres, kijkt u dan vooral ook in uw spamfilter voor uw inlogcode. Alle ouders die nog niet zijn ingelogd op de ouderapp hebben voor de zekerheid nog een herinnering gekregen.

Het tegoed van een 46 weken contract gaan wij per 1 januari 2020 invoeren, zodat we starten met het goede aantal uren. Dit is tegenstrijdig met onze eerdere communicatie, waarin we aangaven na de zomervakantie te starten. We willen dit echter voor iedere ouder maar ook onszelf goed op de rit hebben staan.

Ouders met een flexcontract kunnen aangeven of zij een middag opvang willen, de pedagogisch medewerkers vullen dan de correcte tijd in. Pas als u daar een antwoord van heeft zijn uw dagen gereserveerd.

Via de kalander kunt u ook ruildagen aanvragen. Let wel, ook hier geldt, als de pedagogisch medewerker akkoord gegeven heeft kan de ruiling doorgaan. Dit ligt aan de leidster-kind ratio op die dag. U geeft aan welke dag uw kind niet komt en u vinkt dan ruildag aan. U kunt dan de dag ingeven die u ruilen wil.

Deze week zijn wij als Spelenderwijs overgegaan van Google naar Office365, ook hierin blijkt dat niet alles in een keer vlekkeloos verloopt.

Komt u er echt niet uit, stuurt u dan een mail met als onderwerp; vraag over ouderapp, naar awildekamp@spelenderwijsede.nl Wij proberen u dan zo snel en goed mogelijk verder te helpen.