Proces 10 naar 16 uur binnen de Peuteropvang

Door de overheid is bepaald dat vanaf 2020 alle VVE-aanbieders 16 uur moeten aanbieden aan kinderen met een VVE-indicatie. Voor Spelenderwijs betekent dit dat 2019 een overgangsjaar is. De unitmanagers maken met de medewerkers per locatie een plan waarin de meest passende vorm voor die locatie wordt vastgesteld. Op alle locaties is voorlopig gekozen om 4 dagdelen van 4 uur aan te bieden voor kinderen met een VVE-indicatie en 2 dagdelen van 4 uur voor kinderen zonder VVE-indicatie. Dit plan wordt met de Oudercommissie (OC) van de betreffende locatie besproken, of bij het ontbreken van een OC via ouderraadpleging.

Op dit moment zijn 2 van de 18 locaties over naar het 16-urige aanbod. Bij 9 locaties gaat dat in 2019 nog gebeuren en 4 locaties gaan op 1 januari 2020 over. Op 3 locaties hiervan verwachten wij wat meer werk nodig te hebben om tot het 16-urige aanbod te komen. Dit kan komen door een verhuizing of doordat dit grote locaties zijn waar nu 3 groepen in zitten. Dat aantal kinderen past niet in 2 groepen van 16 uur, het aantal kinderen op die locaties moet dan nog teruglopen. Dit teruglopen laten wij gebeuren door plekken van 4-jarigen die uitstromen niet meer op te vullen.

 

De openingstijden kunnen per locatie verschillen, bijvoorbeeld omdat er in de ochtenden wordt aangesloten bij de schooltijden.

Een punt waar ouders tegenaan kunnen lopen is dat de locatie wel al overgaat naar 16 uur, maar dat de 16 uur nog niet beschikbaar zijn, doordat er nog te veel kinderen op die locatie zitten. Voor deze locaties is er een overgangsperiode totdat er voor elk kind met een VVE-indicatie 16 uur beschikbaar is. Wij verwachten dat dit begin 2020 zo zal zijn.