Start dagopvang en drieplus-groep in Kernhem

Vanaf 1 september 2021 starten we met de dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en met de drieplus-groep. Ouders met kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen op één plek terecht voor kinderopvang en onderwijs, want Spelenderwijs Ede en basisschool de Kern gaan nog intensiever samenwerken in Kindcentrum de Kern. 

Doordat school en kinderopvang vanuit één pedagogische en educatieve visie gaan werken met een integraal programma voor de ontwikkeling en onderwijs van het kind, is de overstap naar de basisschool makkelijker. Ook voor u als ouders is dit prettig, een bekende omgeving waar uw kinderen tussen 0 en 13 jaar opgevangen worden door pedagogisch medewerkers en leerkrachten die vanuit hun gezamenlijke visie op dezelfde manier werken.  

Ons aanbod vanaf 1 september 2021
Dagopvang KC de Kern voor kinderen van 0 tot 4 jaar
De ruimte van DoReMi wordt omgebouwd voor dagopvang. Op maandag, dinsdag en donderdag zal de kinderopvang geopend zijn van 7.30 tot 18.30 uur. Er is plaats voor zestien kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Onze pedagogisch medewerkers Leyla Fahmy en Marsha Heerebout zijn de bekende gezichten die op deze dagen werken. Lees meer.

Peuteropvang van 2 tot 4 jaar 
Voor peuteropvang bieden we de volgende mogelijkheden: 

  • Peuteropvang bij Spelenderwijs locatie Spetter Spat tegenover basisschool de Kern 
  • Peuteropvang bij de drieplus-groep in KC de Kern 

Drieplus-groep voor kinderen van 3 tot 4 jaar 
Op woensdag en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur kunnen kinderen vanaf drie jaar meedoen aan de drieplus-groep. Ze doen samen met hun vertrouwde pedagogisch medewerker Marsha mee aan activiteiten van het basisonderwijs waardoor ze op een speelse manier kennis maken met de leerkracht van school. Ze leren er vaardigheden die goed van pas komen op hun eerste echte schooldag. Dit helpt kinderen om te wennen aan de nieuwe omgeving en zo wordt de overgang naar het basisonderwijs een stuk makkelijker voor uw kind. Zo worden kinderen spelend wijs. Lees meer. 

Bso voor kinderen van 4 tot 13 jaar 
Op de bso werken we met leeftijdsgroepen. Het werken met deze leeftijdsgroepen maakt dat we de ruimte ingericht hebben met speelgoed en materialen die passen bij de leeftijd. Ook het omgaan met kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep maakt dat kinderen langer met plezier naar de bso gaan. We willen de vriendjes en vriendinnetjes heel graag bij elkaar houden en daarom gaan alle kinderen van 4 tot en met 6 jaar van bso de Kern als groep over naar de ruimte van Spetter Spat. De groep van 6- tot en met 8-jarigen van bso de Kern blijft in basisschool de Kern en wordt verdeeld over twee ruimtes. De ruimtes worden verschillend ingericht en de deur blijft open zodat de kinderen kunnen kiezen waar en waarmee zij willen spelen en vriendinnetjes elkaar kunnen opzoeken. Voor de oudste kinderen van 8 tot 13 jaar van bso BuitenGewoon gebruiken we een andere ruimte van Spelenderwijs Spetter Spat aan de Distelberg 1, waarmee we goed aansluiten op de interesses en behoeften van deze kinderen.

Kindcentrum de Kern biedt kinderen van elke leeftijd een passend aanbod aan opvang en onderwijs en kijkt daarbij samen met ouders naar de ontwikkeling van het kind. Zo kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen. Spelenderwijs. Zo’n compleet aanbod is uniek in de wijk Kernhem en uniek voor Ede en daar zijn we trots op.  

Wilt u meer weten of heeft u wensen voor andere dagdelen? Stuur een mail naar info@spelenderwijsede.nl. Wij helpen u graag verder.