Stints

We geven u een korte update over het gebruik van de Stints bij Spelenderwijs. Wij volgen de landelijke nieuwsgeving via het ministerie en de brancheverenigingen. Zoals ook landelijk het beeld is bij andere kinderopvangorganisaties, zijn wij bij Spelenderwijs ook niet tevreden met de aanpassingen zoals die nu bedacht zijn:

1. 8 in plaats van 10 kinderen in een Stint, dit vraagt namelijk om inzet van meer personeel en Stints. Een pedagogisch medewerker mag in de BSO namelijk met 10 kinderen werken.

2. Alle pedagogisch medewerkers die een Stint bedienen moeten in het bezit zijn van een auto- of brommerrijbewijs. Pedagogisch medewerkers hebben wel een instructie gehad, maar veel beschikken niet over een rijbewijs.

Wij wachten de uitkomsten af en zullen u daarover verder informeren als dit nodig is.