Subsidies VVE

Naast de algemene subsidieaanvraag VVE-peuterspeelzalen vanuit de gemeente Ede, hebben wij medio februari een aantal extra subsidies die vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid werden aangeboden aangevraagd. Het gaat om de volgende subsidies:

1. Maatwerk voor locaties met meer dan 8 kinderen met een VVE-indicatie. Dit hebben wij voor de 15 groepen waar dit bij ons van toepassing is aangevraagd, terwijl de totaal beschikbare subsidie vanuit de gemeente slechts 10 groepen kan dekken.
2. Het versterken van de VVE-kwaliteit door inzet van VVE-coaches.
3. Het versterken van de doorgaande lijn met de samenwerkende basisscholen.

De algemene subsidie die wij ontvangen voor het uitvoeren van de VVE-programma’s is lager dan in de voorgaande jaren. Dit is een gevolg van de Harmonisatie Kinderopvang. Medio mei verwachten wij een beschikking van de gemeente te hebben ontvangen, wij hopen dat de subsidies worden toegekend zodat we onze kwaliteit t.o.v. vorig jaar kunnen behouden en de samenwerking met basisscholen kunnen versterken.