30 JAAR ERVARING IN KINDEROPVANG

Kinderen liefdevol opvoeden of anders gezegd verzorgen, begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling, dat is onze professie. We doen dit al meer dan 30 jaar met enthousiasme en betrokkenheid. En vanaf het allereerste begin doen we dit met elkaar, u als ouders en wij van Spelenderwijs Ede.

Spelenderwijs Ede begon met zelfstandige peuterspeelzalen die in deze 30 jaar een mooie ontwikkeling hebben doorgemaakt. Zo zijn wij vanuit zelfstandige locaties meer en meer in basisscholen gekomen. De groepsgrootte is verkleind van 24 naar 16 peuters. En in al onze locaties wordt nu creatief gewerkt vanuit een VVE programma. Daarbij werken wij graag samen met collega instellingen rond het (jonge) kind. En de peuters, die zijn fijn blijven spelen. Want daar gaat het ons om.

Vanaf de oprichting is de buitenschoolse opvang ook een onderdeel van Spelenderwijs Ede en haar voorgangers. Na school samen met andere kinderen en veilige en vertrouwde plek waar je als kind jezelf kan zijn en waar altijd iets te beleven is. De locaties vindt in of zeer nabij de basisscholen waar prettig mee wordt samengewerkt.

Spelenderwijs Ede is een algemene instelling en staat open voor alle ouders en kinderen. In veel locaties komen ouders en kinderen vanuit verschillende achtergronden. En daar waar een basisschool of een gemeenschap graag een meer religieuze invulling wenst gaan we graag in gesprek of en hoe wij dat mogelijk kunnen maken. Onze locaties zijn daarom uniek en passen bij de wijk, dorp of buurt waarin zij zich bevinden. En onze locaties zijn dichtbij. U vindt ons in elke wijk van Ede en in de buitendorpen.