Besma

Peuteropvang Besma is één van de Piramide locaties van Spelenderwijs.

Wij werken op deze peuteropvang vanuit de islamitische grondslag in samenwerking met basisschool Al Amana. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk werkplan (Spelenderwijs en Al Amana) dat waarborgt dat de locatie een herkenbare identiteit heeft met eigen gewoontes en rituelen passend bij het islamitische karakter.

De piramide methode werkt aan de hand van thema’s aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind, zoals bijv. taal, persoonlijkheid, creativiteit en motoriek. Bij alle thema’s staat het spel van de kinderen centraal. De samenwerking tussen ouders en peuteropvang vinden wij belangrijk. Dit houdt in, dat wij u informeren over het thema waar wij twee weken lang mee aan de slag gaan. Het is ook belangrijk dat u thuis aandacht aan het thema besteedt, om zo de leertijd te verlengen. Bij ieder thema krijgt u daarom een brief mee naar huis met voorbeelden, hoe u thuis aandacht aan het thema kunt besteden.

Elke groep heeft 16 peuters die worden begeleidt door één pedagogisch medewerkster die zelf praktiserend moslim is en één pedagogisch medewerkster die dit niet is. Op sommige dagdelen zijn er ook vrijwilligers. Besma is gevestigd in een lokaal van basisschool Al Amana. Wij willen graag dat u zich welkom voelt op onze peuteropvang locatie. Daarnaast vinden wij het belangrijk en prettig om u te betrekken bij de gang van zaken en activiteiten. Peuteropvang Besma heeft een oudercommissie. Kom gerust een keer langs om een indruk te krijgen van onze peuteropvang locatie. Als u een telefonische afspraak maakt, hebben wij alle tijd voor u en uw kind.

Voor basisschool Al Amana.

Medewerkers
Jolanda Kisters
Jolanda Kisters
Unit manager
Hediye Kurt
Hediye Kurt
Pedagogisch medewerker
Els Stikkel
Els Stikkel
Pedagogisch medewerker
Haijmout Tijrini
Haijmout Tijrini
Pedagogisch medewerker

CONTACTGEGEVENS

Besma
Goudenstein 9
6714 DA Ede
0318 62 36 17
LKPTnr. 218879350
besma@spelenderwijsede.nl


  • Maandag
  • 8:30 - 12:30
  • Dinsdag
  • 8:30 - 12:30
  • Woensdag
  • 8:30 - 12:30
  • Donderdag
  • 8:30 - 12:30
  • Vrijdag
  • 8:30 - 12:30

REGULIERE DAGDELEN

U kunt kiezen uit minimaal 2 dagdelen van maandag tot en met vrijdag.


VVE DAGDELEN 

Een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma is speciaal gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de taal. Het Consultatiebureau geeft bij kinderen met een risico op een taalachterstand een schriftelijke indicatie af waarmee uw kind een VVE locatie kan bezoeken tegen een gereduceerd tarief.

Uw kind komt 4 dagdelen.