De Regenboog

Uw kind is van harte welkom bij voorschool De Regenboog in Wekerom. U vindt ons in de School met de Bijbel in Wekerom.  Voorschool de Regenboog is georiënteerd op reformatorische grondslag. Dit houdt bijvoorbeeld in dat bij De Regenboog de christelijke feestdagen een passende invulling bij het reformatorisch geloof krijgen.

Verder wordt er gewerkt met de Puk en de Bas methode. Door samen te spelen met de pop Puk, liedjes te zingen en andere activiteiten te doen, zijn de peuters spelenderwijs bezig met taal en voorbereidend rekenen. Door contacten met andere kinderen en pedagogisch medewerkers vergroten de peuters hun woordenschat, groeien ze in sociaal vaardig gedrag en leren ze nieuwe dingen ontdekken. Op verschillende manieren leren de peuters stappen te zetten in hun ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij de gang van zaken en activiteiten. Kom gerust een keer langs om een indruk te krijgen van onze peuteropvang locatie. Als u een telefonische afspraak maakt, hebben wij alle tijd voor u en uw kind.  Voorschool de Regenboog bevindt zich in de School met de Bijbel in Wekerom.

Medewerkers
Gerda van Daelen
Gerda van Daelen
VVE Coach
Corinne Snetselaar
Corinne Snetselaar
Pedagogisch medewerker
Jojanneke Top
Jojanneke Top
Pedagogisch medewerker
Betty van Veldhuizen
Betty van Veldhuizen
Pedagogisch medewerker

Contactgegevens

Voorschool De Regenboog
Dorpsplein 8
6733 AV Wekerom
06 13 56 93 23
LRKPnr. 123932804
regenboog@spelenderwijsede.nl


 • Maandag
 • 8:30 - 12:30
 • Dinsdag
 • 8:30 - 12:30
 • Woensdag
 • 8:30 - 12:30
 • Donderdag
 • 8:30 - 12:30
 • Vrijdag
 • 8:30 - 12:30

REGULIERE DAGDELEN

U kunt kiezen uit minimaal 1 dagdeel van maandag tot en met vrijdag.


VVE DAGDELEN 

Een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma is speciaal gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de taal. Het Consultatiebureau geeft bij kinderen met een risico op een taalachterstand een schriftelijke indicatie af waarmee uw kind een VVE locatie kan bezoeken tegen een gereduceerd tarief.

Uw kind komt 4 dagdelen.