De Speelboom

Uw kind is van harte welkom bij peuteropvang de Speelboom. Bij deze locatie wordt gewerkt met de Piramide methode van Spelenderwijs. Dit is een methode waarin aan de hand van thema’s wordt gewerkt aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind, zoals taal, rekenen, creativiteit en motoriek. Bij alle thema’s, waar wij twee weken aan werken, staat het spel van kinderen centraal. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij de gang van zaken en activiteiten Kom gerust een keer langs om een indruk te krijgen van onze peuteropvang locatie. Als u een telefonische afspraak maakt, hebben wij alle tijd voor u en uw kind. De Speelboom is gehuisvest in openbare basisschool de Zuiderpoort.

Medewerkers
Sukran Celik
Sukran Celik
Pedagogisch medewerker
Gerda van Daelen
Gerda van Daelen
Pedagogisch coach
Jeannette Mol
Jeannette Mol
Pedagogisch medewerker
Hetty van de Peppel
Hetty van de Peppel
Pedagogisch medewerker
Sanneke Versluis
Sanneke Versluis
Pedagogisch medewerker
Astrid Wildekamp
Astrid Wildekamp
Gebiedsmanager

CONTACTGEGEVENS

De Speelboom
Kerkweg 19
6717 EX Ede
06 57 96 57 80
LRKPnr. 192276323
speelboom@spelenderwijsede.nl


 • Maandag
 • 8:15 - 14:15
 • Dinsdag
 • 8:15 - 14:15
 • Woensdag
 • 8:15 - 14:15
 • Donderdag
 • 8:15 - 12:15
 • 12:30 - 16:30
 • Vrijdag
 • 8:15 - 14:15

REGULIERE DAGDELEN

U kunt kiezen tussen verschillende vaste dagdeelcombinaties van minimaal 2 dagdelen.


VVE DAGDELEN 

Een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma is speciaal gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de taal. Het Consultatiebureau geeft bij kinderen met een risico op een taalachterstand een schriftelijke indicatie af waarmee uw kind een VVE locatie kan bezoeken tegen een gereduceerd tarief.

Uw kind komt 3 dagdelen.