Pipeloen

Uw kind is van harte welkom bij peuteropvang Pipeloen. Het lokaal is onlangs helemaal vernieuwd en heeft daardoor veel lichtinval. Op deze locatie wordt gewerkt met het Kaleidoscoop programma aan de hand van de thema`s van de Piramidemethode. Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. De kinderen leren door ervaringen op te doen. Samen met de kinderen maken we plannen voor het spelen, voeren ze uit en daarna praten we erover. De diverse speelhoeken zorgen ervoor dat de kinderen worden uitgedaagd tot spel zodat zij zich Spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Wij vinden het heel prettig en belangrijk om u als ouder te betrekken bij de gang van zaken en activiteiten op de locatie. Samen creëren wij een veilige omgeving waarin uw peuter zich veilig voelt en zich volop kan ontwikkelen.

Peuteropvang Pipeloen bevindt zich in de Franciscusschool, nabij basisschool Uniek en de Koningin Beatrixschool. Buitenschoolse opvang ZieZo is ook gehuisvest in het gebouw.

Medewerkers
Toos van Essen
Toos van Essen
Pedagogisch medewerker
Nathalie Reesink
Nathalie Reesink
Pedagogisch medewerker
Astrid Wildekamp
Astrid Wildekamp
Unit manager

CONTACTGEGEVENS

Pipeloen
Mesdagstraat 5
6717 SE Ede
06 12 72 90 69
LRKPnr. 218902190
pipeloen@spelenderwijsede.nl


  • Maandag
  • 8:15 - 12:15
  • Dinsdag
  • 8:15 - 12:15
  • Donderdag
  • 8:15 - 12:15
  • Vrijdag
  • 8:15 - 12:15

REGULIERE DAGDELEN

U kunt kiezen uit minimaal 2 dagdelen van maandag tot en met vrijdag.


VVE DAGDELEN 

Een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma is speciaal gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de taal. Het Consultatiebureau geeft bij kinderen met een risico op een taalachterstand een schriftelijke indicatie af waarmee uw kind een VVE locatie kan bezoeken tegen een gereduceerd tarief.

Uw kind komt 4 dagdelen.