PEUTEROPVANG BIJ SPELENDERWIJS

Spelend wijs worden voor peuters
Als peuters zich op hun gemak voelen gaan ze vanzelf spelen. Wij kijken en luisteren naar peuters en kunnen activiteiten en materialen goed bij hun ontwikkeling laten aansluiten. En door ze betrokken met volle aandacht te laten spelen ontwikkelen ze zich.

Gevarieerd aanbod
De peuteropvang sluit aan bij de belevingswereld van uw kind. De peuters vinden op onze locaties een knutselplek, een huishoek, een bouwhoek, een ministad, een leesplek, spelletjes, puzzeltafel en een thematafel. Daarnaast worden elke dag themagerichte activiteiten als liedjes zingen, verhaaltjes lezen of denkspelletjes gedaan.

Voorbereiding op de basisschool
Peuters die regelmatig betrokken en gevarieerd spelen bereiden zich voor op de basisschool. Pedagogisch medewerkers overleggen met ouders, observeren kinderen en gebruiken daarnaast een kindvolgsysteem. Zo zorgen we voor een passend, breed aanbod in de peuteropvang en een prettige overgang naar de basisschool.

Inschrijven vanaf 1,5 jaar
Aanmelden kan als uw kind 1,5 jaar is door middel van het inschrijfformulier. Dit formulier kunt u vinden op de website, afhalen bij de locatie of opvragen bij de klantenservice.