OVERZICHT LOCATIES

Tijdens onze vakanties voegen wij buitenschoolse opvang locaties samen. We kunnen zo een gevarieerder programma aanbieden afgestemd op de verschillende leeftijden. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde kinderen bieden we ons vakantie programma ook aan op BSO de KernRataplan en Ratjetoe.