BSO en het 46-weken contract

Met een 46-weken contract buitenschoolse opvang heeft u op jaarbasis naar rato recht op volledige dagen opvang tijdens zes weken in vakanties. U bent op uw gebruikelijke opvangdag gegarandeerd van een plaats.

De berekening van het aantal dagen is als volgt: Bij afname van één vaste opvangdag heeft u bij aanvang van een nieuw kalenderjaar recht op zes vakantiedagen. Uitgaande van een heel jaar. Als u twee vaste opvangdagen afneemt, heeft u recht op twaalf vakantiedagen.
Wanneer uw contract niet een volledig kalenderjaar betreft, vindt er een verrekening naar rato plaats. Bijvoorbeeld: uw contract eindigt per 1 augustus, u heeft voor de periode januari t/m juli recht op 0,5 x 7 maanden = 3,5 dagen vakantieopvang. Heeft u in deze periode meer dan 3,5 dagen vakantieopvang afgenomen dan worden deze dagen alsnog apart in rekening gebracht.

Tijdens vakanties is er voor schoolgaande kinderen een speciaal vakantieprogramma met uitgebreide activiteiten binnen en buiten de locatie. Daarom kunt u in de vakanties alleen maar hele dagen afnemen. Dit geldt vanaf 10 januari 2022.

U kunt de gereserveerde dag annuleren tot 24 uur van tevoren.

U kunt alleen ruilaanvragen doen in de weken waarvoor u een aangepast contract hebt afgesloten. Meer informatie vindt u in de ruilregels.