BSO en het 46-weken contract

Ja, u kunt een hele dag (11 uur) of een halve dag (5,5 uur) opnemen. Onze vakantie BSO biedt halve dagopvang aan tijdens de vakanties en op studiedagen. Tijdens studiedagen kan een halve dag ingezet worden wanneer uw kind bijvoorbeeld om 12:00 uit school is. Het verrekenen van losse uren binnen het vakantie contract is niet mogelijk. Sommige ouders kiezen daarom voor het incidenteel afnemen van extra uren waardoor ze geen halve dag inzetten vanuit het 46-weken contract. Ook voor deze uren geldt het gunstige uurtarief.

U kunt de gereserveerde dag annuleren tot de annuleringsdatum die in de aanbiedingsbrief wordt aangegeven. In dit geval behoudt u uw vakantiedag. Annuleert u na de annuleringsdatum of komt uw kind toch niet, dan geldt deze dag als een opgenomen vakantiedag.

Onze buitenschoolse opvang locaties zijn het hele jaar op werkdagen geopend, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.
U kunt deze opvangdag ruilen binnen het kwartaal waarin de feestdag valt.
Nationale feestdagen die vallen buiten een schoolvakantie week kunt u ruilen voor een andere dag zonder dat u hiervoor dagen inzet vanuit uw 46 weken contract.

Feestdagen die vallen binnen een schoolvakantie week kunnen niet geruild worden omdat u deze dagen ook niet betaalt. Dit laatste geldt voor de kerstdagen, nieuwjaarsdag en Koningsdag. De andere nationale feestdagen (kunnen) vallen buiten een schoolvakantie week; dat kan jaarlijks afwijken.

Dit laatste geldt voor de kerstdagen, nieuwjaarsdag en hemelvaart (kan namelijk niet worden geruild) Pinksteren en Koningsdag wel. De laatste twee vallen buiten een schoolvakantie dan kan het wel geruild worden.

De opgenomen vakantiedagen worden door onze klantenservice genoteerd. Wanneer u meer vakantiedagen afneemt, dan krijgt u hiervoor een aparte factuur. Het lage uurtarief geldt ook voor de extra afgenomen vakantiedagen.

Vakantiedagen zijn één kalenderjaar geldig, ze kunnen niet meegenomen worden naar een volgend jaar. Wanneer uw contract doorloopt, ontvangt u voor het volgende kalenderjaar opnieuw zes vakantiedagen per opvangdag.

Ja, een vaste dag ruilen voor een andere dag is in overleg met de BSO leiding mogelijk. Zij controleren dan of zij met de extra kinderen niet boven de maximale groepsgrootte uit komen. Ruilen kan binnen één maand waarin de dag valt die u wilt ruilen.
Het is alleen mogelijk om een reguliere opvangdag te ruilen tegen een reguliere opvangdag met hetzelfde aantal uur en het is helaas niet mogelijk om reguliere opvang te ruilen tegen een studiedag/vakantieopvang dag(deel).

Bij afname van één vaste opvangdag heeft u bij aanvang van een nieuw kalenderjaar recht op zes vakantiedagen uitgaande van een heel jaar. Als u twee vaste opvangdagen afneemt, heeft u recht op twaalf vakantiedagen etc. Wanneer uw contract niet een volledig kalenderjaar betreft, vindt er een verrekening naar rato plaats. Bijvoorbeeld; uw contract eindigt per 1 augustus, u heeft voor de periode januari t/m juli recht op 0,5 x 7 maanden = 3,5 dagen vakantieopvang. Heeft u in deze periode meer dan 3,5 dagen vakantieopvang afgenomen dan worden deze dagen alsnog apart in rekening gebracht.

Met een 46-weken contract buitenschoolse opvang heeft u op jaarbasis, naast opvang in de 40 schoolweken, recht op 6 volledige dagen opvang in vakanties en/of studiedagen. U bent op uw gebruikelijke opvangdag gegarandeerd van een plaats.