Harmonisatie peuteropvang

U mag de laatste inkomensverklaring bij ons inleveren. Wilt u zodra de inkomensverklaring van 2016 bekend is, deze inleveren bij ons?

Het derde dagdeel wordt niet gesubsidieerd en kost € 9,50 per uur.

De gemeente Ede betaalt de kosten voor het extra 3e dagdeel. U hoeft dit 3e dagdeel dus niet zelf te betalen.

Zonder kinderopvangtoeslag komt u in aanmerking voor de gemeentelijke ouderbijdragetabel. U betaalt een bedrag aan Spelenderwijs Ede waar automatisch de bijdrage van de gemeente in is verwerkt. Voor het berekenen van de gemeentelijke bijdrage kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen. De gemeente gebruikt hiervoor dezelfde tabel als die van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U hoeft hiervoor niet naar de gemeente. Wij regelen dit voor u. U hoeft alleen maar twee formulieren bij ons in te leveren.

1. Het formulier ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. Dit formulier kunt u downloaden op de website of opvragen bij de klantenservice.

2. Een inkomensverklaring. Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl leest u hoe u aan een inkomensverklaring komt.

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor kinderen van 0 – 4 jaar ontvangt u maximaal 140% van het aantal arbeidsuren van de minst werkende partner.

Een voorbeeld: De minst werkende partner werkt 24 uur. U heeft per week recht op 33,6 uur kinderopvangtoeslag (24 uur x 1,4). Stel uw kind gaat per week twee dagen van 11 uur naar een kinderdagverblijf en 2 dagdelen van 3,5 uur naar de peuteropvang. Totaal 29 uur. U blijft daarmee binnen het maximaal aantal uren van 33,6 uur

Iedere peuteropvanglocatie heeft een eigen LRKP-nummer. LRKP staat voor Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Op de webpagina van uw locatie en op de plaatsingsovereenkomst vindt u het LRKP-nummer van uw locatie.

Kijk of de website www.toeslagen.nl of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U leest daar ook meer over het aanvragen van de kinderopvangtoeslag en over het doorgeven van veranderingen. Werkwijze aanvraag kinderopvangtoeslag

Vanaf 1 januari 2018 betaalt u een bruto-uurtarief van € 7,45 voor de peuteropvang. Het netto-uurtarief is afhankelijk van uw inkomen.

Ja, uw kind mag 3 dagdelen naar de peuteropvang blijven komen. Het derde dagdeel wordt niet gesubsidieerd en kost hierdoor € 9,50 per uur.

Ja, ook na de harmonisatie houdt uw kind deze VVE-indicatie. De kosten blijven ongewijzigd.

Het is niet verplicht, maar we raden het u wel aan. Uw kind heeft een VVE indicatie omdat het consultatiebureau denkt dat het extra stimuleren van uw kind goed is voor zijn of haar ontwikkeling. Als uw kind drie keer in de week naar de peuteropvang gaat krijgt het de beste kansen. De gemeente Ede vindt dat de kosten geen belemmering mogen zijn en betaalt daarom de kosten voor het extra 3e dagdeel (max. 3 uur) voor u.

40 weken per jaar. Tijdens schoolvakanties is de peuteropvang gesloten.

De peuteropvang bestaat uit 2 dagdelen van 3 tot 3,5 uur. U kunt 2 dagdelen (max 7 uur) per schoolweek afnemen. Een peuter met VVE-indicatie krijgt een 3e dagdeel extra.

Ja, de gemeente en alle peuteropvangorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over de inhoud van peuteropvang in de gemeente Ede. Het gaat over de duur van de opvang, het aanbod en de kwaliteit.

De wet Harmonisatie wil peuters een goede basis geven. Door de harmonisatie gaan alle peuteropvanglocaties en de kinderopvang werken met dezelfde kwaliteitseisen. In de peuteropvang blijven kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen en zich goed voorbereiden op de basisschool. Dit deel van de wet heeft Spelenderwijs al in 2016 doorgevoerd. Per 1 januari 2018 wordt ook de wijze van betalen geharmoniseerd.