Harmonisatie peuteropvang

Zonder kinderopvangtoeslag komt u in aanmerking voor de gemeentelijke ouderbijdragetabel. U betaalt een bedrag aan Spelenderwijs Ede waar automatisch de bijdrage van de gemeente in is verwerkt. Voor het berekenen van de gemeentelijke bijdrage kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen. De gemeente gebruikt hiervoor dezelfde tabel als die van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U hoeft hiervoor niet naar de gemeente. Wij regelen dit voor u. U hoeft alleen maar twee formulieren bij ons in te leveren.

1. Het formulier ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. Dit formulier kunt u downloaden op de website of opvragen bij de klantenservice.

2. Een inkomensverklaring. Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl leest u hoe u aan een inkomensverklaring komt.

40 weken per jaar. Tijdens schoolvakanties is de peuteropvang gesloten.

Ja, de gemeente en alle peuteropvangorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over de inhoud van peuteropvang in de gemeente Ede. Het gaat over de duur van de opvang, het aanbod en de kwaliteit.