Colofon

www.spelenderwijsede.nl is de website van Spelenderwijs Ede. De site komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie van Spelenderwijs. Voor informatie kunt u contact opnemen met de webmaster.

Wij besteden uiterste zorg aan het zo compleet, juist, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website? Of meent u dat de site fouten of onvolkomenheden bevat, dan wel anderzijds verbeterd kan worden? Dan vernemen wij dit graag van u.

Spelenderwijs
t.a.v. de afdeling Communicatie
Postbus 8028
6710 AA EDE

Telefoon: 0318 20 80 80

Het auteursrecht op deze website wordt door Spelenderwijs Ede uitdrukkelijk voorbehouden.

© Copyright 2017 Spelenderwijs Holding Ede BV.
Alle rechten voorbehouden.