Over ons

Spelenderwijs: kinderopvang in Ede

Als u opvang zoekt voor uw kind of kinderen, wilt u natuurlijk het beste voor ze. Door kinderen liefdevol op te voeden, te verzorgen en te begeleiden stimuleren wij ze in hun ontwikkeling. Dit doen wij niet alleen, maar sámen met alle betrokkenen die om het kind staan, zoals ouders en scholen. Met elkaar én voor elkaar. Dat is onze basis. We bieden kinderen van 0 t/m 13 jaar een veilige en uitnodigende omgeving waar zij zich welkom en vrij voelen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. Spelenderwijs. We doen dit met circa honderd medewerkers op bijna dertig locaties in de gemeente Ede.

Dagopvang in KC de Kern

We zorgen voor een prettige, lichte ruimte waarin veiligheid en geborgenheid is voor onze baby's. En tegelijkertijd voldoende te spelen is voor onze ukken en peuters. Kinderen krijgen op de dagopvang ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Voor de peuters maken we gebruik van VE-methode Puk.

Peuteropvang en voorschool van 2 tot 4 jaar

Kinderen liefdevol opvoeden of anders gezegd verzorgen, begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling, dat is onze professie. Als peuters zich op hun gemak voelen gaan ze spelen. En door betrokken, met volle aandacht, te spelen ontwikkelen ze zich. Wij kijken en luisteren naar peuters en kunnen activiteiten en materialen goed bij hun ontwikkeling laten aansluiten. Zo worden peuters bij onze speelzalen en voorscholen spelend wijs.

Buitenschoolse opvang en vakantie opvang

Of u nu moet werken of andere redenen hebt om verantwoorde, professionele opvang voor uw kind te zoeken: er is altijd een bso van Spelenderwijs Ede bij u in de buurt. Welke van onze locaties de voorkeur ook heeft: uw keuze is gegarandeerd goed. Dat bewijst de mooie, ruime acht die ouders en kinderen ons gemiddeld geven! Gevarieerde speel- en leefruimtes. Thema’s en workshops voor allerlei sport-, spel- en dansactiviteiten. Veel kan en weinig moet. Zinvolle vrije tijd en altijd iets te beleven bij de bso!

Wij Zijn Jong

Spelenderwijs Ede hoort bij de Skar Groep, onderdeel van Wij zijn JONG. Samen bereiken we meer. We leren van elkaar en versterken elkaar in onze missie. Alle merken van Wij zijn JONG werken vanuit dezelfde pedagogische visie en een gezamenlijke strategie. Samen inspireren we dagelijks jonge mensen en dragen we bij om hen te laten opgroeien tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen. Wij zijn JONG realiseert met ruim 2.500 collega’s, vanuit 5 divisies impact. In directe zin door dagelijks tienduizenden kinderen in voor- en buitenschoolse situaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. En in indirecte zin door organisaties en professionals binnen de jeugdketen te adviseren, trainen en coachen.

Skar

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak. Door een warme sfeer te creëren, met volop persoonlijke aandacht. En minstens zo belangrijk: door uit te gaan van wat kinderen zelf kunnen, hoe klein ze ook zijn. We geven jouw kind de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Te klauteren en te klimmen. Initiatief te nemen. Een keer te vallen en weer op te staan. Samen te lachen. En vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Want wij geloven dat jouw kind daar beter van wordt. Met ruim 50 locaties voor kinderopvang en een activiteitenaanbod in Arnhem en omliggende gemeenten, zijn we altijd dichtbij.

Je ziet ze groeien bij Skar.