Onze VE-methode

De VE-methode geeft ons inspiratie en houvast bij het vormgeven van ons VE-beleid. We gebruiken de methode om de ontwikkeling van kinderen gestructureerd en samenhangend te stimuleren. Binnen Spelenderwijs gebruiken we twee soorten VE-methoden. Op de locatiepagina, in het pedagogisch werkplan, vind je welke methode op de desbetreffende locatie van toepassing is. 

Piramide methode 

Met de Piramide methode werken ze op locatie volgens vier vast stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Deze gebieden komen altijd samen aan bod. Kinderen leren op deze manier om prettig met elkaar om te gaan, te groeien naar zelfstandigheid en plezier te hebben in het spel. Daarbij ontwikkelen ze op een laagdrempelige manier hun cognitieve, sociale en motorische vaardigheden.  

Uk & Puk methode 

Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen. Maar Puk is nog veel meer dan dat. Puk hoort bij het programma Uk & Puk, dat speciaal ontwikkeld is voor kindercentra. Het doel van het programma Uk & Puk is om kinderen tussen de 0 en 4 jaar in hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en te ontdekken. Uk & Puk biedt uw kind de speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied van spraak en taal, omgaan met gevoelens en omgaan met elkaar, bewegen en ervaren en ruimtelijk begrip.