KLACHTEN, VERBETERPUNTEN EN COMPLIMENTEN

Bij Spelenderwijs vinden we uw mening zeer belangrijk. We zijn blij met complimenten en suggesties, maar ook met tips en klachten doen we ons voordeel. In alle gevallen is het verbeteren van onze dienstverlening ons doel.

Bespreek uw klacht altijd eerst met de direct betrokkene(n), zoals de pedagogisch professional of vestigingsmanager. Zij kunnen dan direct actie ondernemen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen via ons klantreactieformulier.

Klachtenprocedure.

1. Onvrede pakken we het liefst aan bij de bron, daar waar het ontstaat. Leidt een gesprek niet tot een oplossing of wilt u uw klacht bij de organisatie melden, dan kunt u onderstaand klantreactieformulier invullen. Dit formulier komt rechtstreeks binnen bij de afdeling Pedagogiek en Kwaliteit van onze moederorganisatie Wij zijn JONG.

2. U ontvangt binnen één week schriftelijk bericht over wie de klantreactie afhandelt. In de meeste gevallen is dat de leidinggevende van de vestiging of een medewerker van een van de ondersteunende afdelingen. De klacht wordt dan zorgvuldig onderzocht en u wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de afhandeling. De afdeling Pedagogiek en Kwaliteit registreert de afhandeling van de klantreactie en legt een dossier aan. De klacht wordt, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afgehandeld, maar uiterlijk zes weken na indiening. We streven ernaar om drie weken na binnenkomst van uw reactie een passende oplossing te hebben voorgesteld.

3. De behandelaar neemt contact op en koppelt de gemaakte afspraken schriftelijk terug. In deze afspraken wordt een concrete termijn gesteld, waarbinnen we eventuele maatregelen realiseren. Hierna wordt uw reactie officieel gesloten.

4. Indien nodig of gewenst zetten wij samen met de directeur en regiomanager organisatiebrede verbeteringen in gang. Bij wijzigingen wordt, afhankelijk van het onderwerp, de oudercommissie betrokken.

Wat als u het niet eens bent met de oplossing?

Wanneer de afhandeling van uw reactie niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie wanneer u door omstandigheden geen reactie bij de direct betrokkene(n) kunt indienen.

Aanmelding bij de Geschillencommissie is laagdrempelig; u heeft geen advocaat nodig. De uitspraak is bindend.

Openbaar klachtenjaarverslag

In het Openbaar klachtenjaarverslag lees je de aard en de afhandeling van de klantreacties die het afgelopen jaar bij ons zijn ingediend.

Geachte klant, Wij vinden het fijn dat u de moeite neemt om uw tevredenheid of ontevredenheid over onze dienstverlening door te geven.

Ik ga akkoord met de Privacy-en Cookieverklaring.