Kwaliteit en duurzaamheid

Onze kwaliteit vinden wij van het grootste belang. We meten dit aan hoe we onze missie waarmaken: het verrijken van kindontwikkeling met onze doordachte pedagogische visie. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema binnen Spelenderwijs, waarop we continue toetsen. En we meten onze kwaliteit natuurlijk ook aan de hand van klantreacties en GGD-inspecties. 

Duurzaamheid. 

We hebben deze wereld niet gekregen van onze ouders, maar te leen van onze kinderen. We willen dan ook in alle opzichten een duurzame organisatie zijn en zien het als onze taak ook kinderen hierop te onderwijzen. Samen met GGD Gelderland-Midden stimuleren we een gezonde leefstijl en omgeving. We vragen aandacht voor gezond eten en bewegen, maar ook voor zaken als plastic in onze oceanen. Zo zetten we samen iedere dag een stapje richting een duurzamere wereld. 

Klantreacties. 

We vragen ouders alle suggesties en klachten te melden, zodat we de gewenste situatie kunnen creëren. Iedere kritische opmerking, vraag of mogelijkheid tot verbetering nemen wij uiterst serieus. Ook medewerkers vragen wij fouten of afwijkingen in onze dienstverlening kenbaar te maken. Wij zijn bereid om te leren en willen anticiperen op de behoefte van de markt. We scherpen onze dienstverlening aan en verbeteren onze interne processen als dat wenselijk en nodig is. Daarnaast streven we ernaar om iedere kritische vraag of klacht zo eenvoudig en soepel mogelijk te behandelen en een voor betrokken partijen zo bevredigend mogelijk antwoord te geven. 

Veiligheid en protocollen. 

Jaarlijks maken we op iedere locatie een risico-inventarisatie van veiligheid en gezondheid. Als het gaat om ziekte en hygiëne werken we volgens de richtlijnen van de GGD. Die toetst ook jaarlijks alle locaties van Spelenderwijs. Het inspectierapport van iedere Spelenderwijs-locatie vind je in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hoe je het GGD-inspectierapport gebruikt om kinderopvanglocaties met elkaar te vergelijken? Dat lees je in onze leeswijzer voor GGD-rapporten. 

Onze pedagogisch medewerkers weten hoe ze moeten handelen als er ondanks alle maatregelen iets gebeurt. We houden regelmatig ontruimingsoefeningen. Op iedere locatie is een bedrijfshulpverlener aanwezig en we hebben protocollen om adequaat te reageren. 

KINDwijzer. 

Spelenderwijs is via onze overkoepelende organisatie, Wij zijn JONG, lid van KINDwijzer: een landelijk netwerk van kinderopvangorganisaties die staan voor hoge kwaliteit. 
De lidorganisaties van KINDwijzer zijn in hun eigen regio toonaangevend. Ze onderscheiden zich door pedagogisch handelen, een klantgericht aanbod, aandacht voor kwaliteit en een solide bedrijfsvoering. De lidorganisaties blijven zelfstandig, maar kiezen ervoor binnen KINDwijzer hun kennis en werkmethoden met elkaar te delen en verder te ontwikkelen.