Gezonde voeding

Spelenderwijs vindt voeding en beweging belangrijk, juist voor kinderen die volop in ontwikkeling zijn. Voor een gezonde ontwikkeling zijn gevarieerde voeding, regelmatige
beweging en frisse buitenlucht nodig.
Spelenderwijs is van mening dat voeding meer is dan alleen eten en drinken. De momenten en de manier waarop eten en drinken wordt aangeboden draagt bij aan de ontwikkeling van
kinderen en een gezonde omgang met voeding. Op onze locaties willen wij daar een positieve bijdrage aan leveren voor de periode waarin de kinderen aan onze zorg zijn toevertrouwd.

In ons Voedingsbeleid leest u eerst hoe Spelenderwijs omgaat met voeding op de Peuteropvang (PO) locaties. Daarna leest u over voeding op de Buitenschoolse Opvang locaties (BSO). Als laatste gaat dit document in op hoe Spelenderwijs omgaat met een voedselallergie, dieet en voedselhygiëne. In de bijlage leest u uit welke voedingsmiddelen Spelenderwijs kiest bij de
reguliere voedingsmomenten. Het beleid is zo opgesteld dat het ruimte laat om te variëren binnen de gestelde kaders.

Ons voedingsbeleid is beloond met het toekennen van het OKE Vignet. Kijk voor meer informatie op www.kind-en-voeding.nl

Kind-en-Voeding-transp-300x262.jpg