Pedagogisch beleid

ONZE VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN

Kinderen voelen bij ons dat ze gezien en gehoord worden. We verdiepen ons graag in hen. Daarbij zijn we oprecht nieuwsgierig en empathisch. We willen weten wat kinderen beweegt. Wat houdt ze bezig? Hoe sluiten we aan op hun behoeften, niveau en belevingswereld?

We leren de kinderen kennen door goed naar ze te kijken en te luisteren. Voelt het kind zich goed (welbevinden)? En is de betrokkenheid hoog? Dat zijn de vragen die ertoe doen. De antwoorden geven ons onmiddellijk feedback over onze inzet en de interactie met de kinderen. Doen we de goede dingen? We zien het direct: welbevinden en betrokkenheid zijn de graadmeters. Zowel voor een individueel kind als voor de groep.

Dagelijks stimuleren we het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen met vier pijlers:

 • Opvoeden doen we samen
  Opvoeden doen we samen met ouders, met elkaar als professionals, en in samenwerking met andere organisaties. Want het is voor ieder kind fijn als volwassenen goed samenwerken met elkaar. Samen leren we kinderen om in de wereld te staan, er onderdeel van te zijn. Met respect voor zichzelf en voor anderen. 
 • In een rijke en uitdagende omgeving
  Een rijke uitdagende omgeving is een voorwaarde om kinderen tot betrokken activiteit – en dus tot ontwikkeling – te krijgen. De ruimte prikkelt tot verkenning, aftasten, ontdekken, spelen, ravotten, discussiëren en expressie in allerlei vormen. Het is een avontuurlijke plek waar iets te beleven en ervaren valt. 
 • Met ruimte voor initiatief
  Kinderen krijgen de ruimte om initiatief te nemen, omdat we op die manier het best aansluiten bij hoe ze leren en zich ontwikkelen. Want kinderen zijn vanaf hun geboorte ingesteld op ontdekken. Ze kunnen en mogen proberen of iets kans van slagen heeft, ze mogen oefenen. Vallen en opstaan, het hoort erbij. 
 • Altijd in dialoog
  Kinderen voelen bij ons dat ze gezien en gehoord worden. We verdiepen ons graag in hen. Daarbij zijn we oprecht nieuwsgierig en empathisch. We willen weten wat kinderen beweegt. Wat houdt ze bezig? Hoe sluiten we aan op hun behoeften, niveau en belevingswereld?

 • Pedagogisch beleid
  Meer over onze visie op de ontwikkeling van kinderen lees je in het Pedagogisch Kompas, het pedagogisch beleid van Wij zijn JONG.

Bekijk het Pedagogisch Kompas