Pedagogisch beleid

Wanneer kinderen bij ons komen delen ouder(s)/verzorger(s)  hun verantwoordelijkheid met ons. Ouders blijven daarbij de eindverantwoordelijkheid houden over de opvoeding van hun kind. Daarom is een goede relatie en samenwerking met hen belangrijk. Een goede relatie en samenwerking met ouders is belangrijk om partner in de opvoeding te kunnen zijn. Het eerste hoofdstuk van dit plan gaat over het belang van deze oudercontacten.

We kunnen vanuit dit pedagogisch beleidsplan, het samenwerken met elkaar, ons dagelijks werk met kinderen, de werkbegeleiding, het scholingsbeleid en dergelijke gericht vormgeven. Dit beleidsplan vormt een basis onder onze peuteropvang en buitenschoolse opvang. Het is waar we met z’n allen voor staan. Toch is elke locatie ook een zelfstandige unit, met een eigen sfeer, passend bij de wijk of de school. Daarom beschrijft elke locatie de eigen invulling van deze basis in een pedagogisch werkplan.

Een veld vol klavertjes vier ’.Klavertje.jpg

 

  1. In het gele hart van het klavertje staat onze visie op kinderen en hun ontwikkeling. Vanuit deze visie worden de vier klaverbladen gevuld. Elk klaverblad beschrijft een deel van ons werk waarmee we proberen te zorgen dat onze visie praktijk kan worden.
  2. Het blauwe klaverblad beschrijft onze wijze van ondersteuning, interactie en stimulering.
  3. Het roze klaverblad beschrijft hoe we kinderen observeren en volgen.
  4. Het paarse klaverblad beschrijft hoe we de speel/leefomgeving indelen en inrichten.
  5. Het groene klaverblad beschrijft hoe we de dagindeling vormgeven.