SPELENDERWIJS ONTWIKKELEN

Kinderen liefdevol opvoeden of anders gezegd verzorgen, begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling, dat is onze professie. Uw kind is ons klavertje vier. Onze medewerkers willen uw kind graag leren kennen zodat het bij ons waardevol kan (leren) spelen, ontdekken en samenwerken.

Veiligheid en welbevinden zijn de basis onder de ontwikkeling van elk kind Een kind dat zich veilig en op zijn of haar gemak voelt heeft energie om te leren en zich te ontwikkelen. We willen veiligheid en welbevinden creëren voor alle kinderen. Dit is het fundament onder ons werk. Een peuter krijgt de aandachtige zorg  die het nodig heeft, maar ook de zelfstandige tieners in de buitenschoolse opvang  weten waar ze terecht kunnen voor hulp en humor, begeleiding en stimulans. Kinderen moeten zich veilig voelen bij de pedagogisch medewerkers en bij de (sfeer in de) groep.

Kinderen zijn ontdekkers en onderzoekers

Als je naar kinderen kijkt dan zie je nieuwsgierigheid, verbazing, proberen, exploreren. Een baby onderzoekt zijn handjes en voetjes, het gezicht van .., een bakje, een lapje. In het begin is dit nog willekeurig, maar vanuit de zelf opgedane ontdekkingen en kennis wordt het stap voor stap meer doelgericht. Een tiener onderzoekt afhankelijk van zijn eigen voorkeuren: snelheid, behendigheid, spelregels, de wereldbol, fotografie, websites, muziek, etc. Ze handelen spelenderwijs, of doelgericht en regelmatig ook resultaatgericht.

Elk kind ontwikkelt zich op een eigen manier

Kinderen ontwikkelen hun kennis en vaardigheden in een min of meer voorspelbare volgorde; de volle aandacht van baby’s voor het kiekeboe spelletje; de verbazing van dreumesen bij een onverwachte ontdekking; het eerste uitgesproken ‘nee’ van peuters; de filosofie van kleuters die vragen stellen (waarom) en eigen ver-banden leggen; de blijdschap van het zelf kunnen lezen en de wereld die daardoor voor je opengaat; tieners die een specifieke vaardigheid (zang, dans, bal hooghouden, scoren) oefenen en oefenen. Tegelijkertijd zijn alle kinderen verschillend. Ze bereiken bepaalde vaardigheden op verschillende tijdstippen. De ene keer maken ze een kleine ontwikkelingsstap, de andere keer een grote sprong. Daarbij ontwikkelen ze zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld als doener, denker, dromer, regelaar, puzzelaar, uitvinder.

Zelf kunnen handelen, denken en informatie verwerken

Jonge kinderen ontwikkelen en leren door zelf aan de slag te gaan, zelf ‘een idee’ te hebben en dat onderzoeken (zelfontdekkend spelen) en ze willen communiceren over wat ze onderzoeken en ontdekken. Spelen is een voortdurend proces van ontdekken. De nieuwe kennis en vaardigheden worden door jonge kinderen vooral vanuit eigen perspectief ervaren. Als kinderen ouder worden breiden de manieren van ontwikkelen en leren zich uit. De verbale vermogens en hersenstructuren veranderen. Oudere kinderen begrijpen en kennen meer woorden en kunnen steeds meer vragen stellen. Ze leren ook via mondelinge, schriftelijke en visuele informatie. En hun denkvermogen zorgt er voor dat ze niet alles meer hoeven uit te vinden door te doen. Het denken wordt logischer en er worden meer verbanden gelegd. Het leren gaat nu verder dan wat toevallig op hun pad komt. Ze zoeken gericht naar bepaalde kennis en vaardigheden. Daarbij zijn ze in staat om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Hoe ouder kinderen worden hoe meer buitenwereld ze meenemen naar ons. Wanneer een kind betrokken bezig is, is er sprake van ontwikkeling. Voor deze betrokkenheid hebben kinderen motivatie nodig. Deze motivatie begint bij je veilig voelen, maar wordt versterkt door rijk spel / een rijke activiteit waarbij een kind vindingrijk kan handelen en denken. Door te genieten van alles wat hij of zij nu weet en kan, komt het kind in een positieve spiraal terecht en wil het vanuit zichzelf meer weten en kunnen.

Kinderen leren van andere kinderen, de pedagogisch medewerker en de omgeving

Onze maatschappij is een democratische samenleving. Bij Spelenderwijs Ede vinden we dat opvoeding te maken heeft met de individuele ontwikkeling van kinderen en met het ingroeien in een cultuur. Kinderen hebben het recht om in onze maatschappij gezien, gekend en bevestigd te worden. Het is belangrijk dat ze respect (leren) hebben voor zichzelf en anderen. We vinden het belangrijk om kinderen hierin te begeleiden met respect en aandacht voor ieders achtergrond en cultuur.Bij Spelenderwijs Ede zijn wij voorwaarde en meerwaarde bij deze ontwikkeling. We scheppen een veilige, beschermde maar tegelijkertijd uitnodigende en uitdagende omgeving. Een omgeving waar kinderen in een prettige sfeer (samen) kunnen spelen passend bij hun leeftijd, interesse en mogelijkheden. En daarnaast zijn wij een bron van informatie en voorbeeld voor de kinderen.

Alle ontwikkelingsgebieden zijn even belangrijk

Kinderen ontwikkelen verschillende ontwikkelingsgebieden tegelijk, soms naast elkaar en soms achter elkaar. Bij Spelenderwijs Ede willen we kinderen aansluitend op thuis (en school) deze brede ervaringen op laten doen. En alle stappen die kinderen bij deze ontwikkelingen zetten zijn voor ons even belangrijk. Bij Spelenderwijs Ede onderscheiden wij zeven ontwikkelingsgebieden:

  • De emotionele en sociale ontwikkeling
  • De motorische ontwikkeling
  • Taal en communicatie
  • Ordenen, meten en rekenen
  • Muzikale en beeldende expressie
  • Morele ontwikkeling
  • Denkontwikkeling