Vakanties en feestdagen

Vakanties Peuteropvang, voorscholen, KDV en Buitenschoolse opvang Spelenderwijs; 2024-2025

Feestdagen voor PO / voorschool / KDV / BSO - alle vestigingen gesloten (inclusief Klantcontact);

 • Nieuwjaarsdag; Maandag 1 januari 2024
 • Pasen; Maandag 1 april 2024
 • Hemelvaartsdag; Donderdag 9 mei 2024
 • 2e Pinksterdag; Maandag 20 mei 2024
 • 1e Kerstdag; Woensdag 25 december 2024
 • 2e Kerstdag; Donderdag 26 december 2024
 • Nieuwjaarsdag; Woensdag 1 januari 2025
 • Pasen; Maandag 21 april 2025
 • Hemelvaartsdag; Donderdag 29 mei 2024
 • 2e Pinksterdag; Maandag 9 juni 2025

  **Let op 5-12-2024, 24-12-2024 en 31-12-2024 sluiten wij om 17.00 uur al onze deuren**

Sluitingsdagen voor PO / voorscholen;

 • Kerstvakantie; 23 december 2023 tot en met 7 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie; 17 tot en met 25 februari 2024

 • Meivakantie; 27 april tot en met 5 mei 2024*
 • Zomervakantie; 13 juli tot en met 25 augustus 2024
 • Herfstvakantie; 26 oktober tot en met 3 november 2024
 • Kerstvakantie; 21 december 2024 tot en met 5 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie; 22 februari tot en met 2 maart 2025
 • Meivakantie; 26 april 2025 tot 5 mei 2025, een tweede week volgt nog als de scholen hun vakanties bekend gemaakt hebben.*
 • Zomervakantie; 19 juli tot en met 31 augustus 2025

* Sommige scholen houden een andere meivakantie aan, uw vestiging laat u weten welke vakantie de PO / voorschool-vestiging aanhoudt.

** Elke PO / voorschool mag 1 dag extra sluiten, vaak in overeenstemming met de school waarmee ze samenwerken. Elk nieuw schooljaar laat de PO / voorschool-vestiging weten aan de ouders welke dag er extra gesloten wordt.