VAKANTIES EN FEESTDAGEN

Vakanties Peuteropvang, voorscholen, KDV en Buitenschoolse opvang Spelenderwijs; 2022-2023

Feestdagen voor PO / voorschool / KDV / BSO - alle locaties gesloten (inclusief Klantcontact);

  • 2e Kerstdag; Maandag 26 december 2022
  • 2e Paasdag; Maandag 10 april 2023
  • Koningsdag; Donderdag 27 april 2023
  • Hemelvaartsdag; Donderdag 18 mei 2023
  • 2e Pinksterdag; Maandag 29 mei 2023

Sluitingsdagen voor PO / voorscholen;

  • Herfstvakantie; 24 oktober tot en met 28 oktober 2022
  • Kerstvakantie; 26 december 2022 tot en met 6 januari 2023
  • Voorjaarsvakantie; 27 februari tot en met 3 maart 2023
  • Meivakantie; 24 april tot en met 5 mei 2023*
  • Zomervakantie; 10 juli tot en met 18 augustus 2023

* Sommige scholen houden een andere meivakantie aan en kiezen ervoor om in juni 2023 nog een vakantie te plannen, uw locatie laat u weten welke vakantie de PO / voorschool-locatie aanhoudt.

** Elke PO / voorschool mag 1 dag extra sluiten, vaak in overeenstemming met de school waarmee ze samenwerken. Elk nieuw schooljaar laat de PO / voorschool locatie weten aan de ouders welke dag er extra gesloten wordt.