VVE

Een VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie) is speciaal gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de taal. Het consultatiebureau geeft bij kinderen met een risico op een taalachterstand een schriftelijke VVE-indicatie af waarmee uw kind een VVE-vestiging kan bezoeken tegen een gereduceerd tarief. Dat betekent dat uw kind 4 dagdelen komt, waarbij dagdeel 3 en 4 (van max. 4 uur per dagdeel) gratis is. Met uitzondering van peuteropvang de Speelboom (3 dagdelen, 6 uur per dagdeel).

Bij Spelenderwijs wordt gebruik gemaakt van onderstaande methodes:

Piramide-methode
Op diverse vestigingen voor peuteropvang wordt gewerkt met de Piramide-methode (OinOadvies.nl). Elke twee tot vier weken begint een nieuw thema waarmee de peuters zich stapsgewijs ontwikkelen. Piramide stimuleert kinderen in hun (taal) ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren.

Puk-methode
Op verschillende vestigingen voor peuteropvang wordt gewerkt met de Pukmethode (CED.nl). Via thema’s en de pop Puk biedt de peuteropvang elke nieuwe periode andere (taal) ervaringen. Stapsgewijs en passend bij elke leeftijd en ontwikkelingsfase.

Bas en Puk methode
Op Voorschool De Regenboog wordt gewerkt met de Puk-methode (CED.nl) en Bas-materialen (Baseducatie.nl). Via de Pukthema’s en de pop Puk biedt de voorschool elke nieuwe periode andere (taal) ervaringen. De thema’s van Puk worden verrijkt met de Bas-boeken en Bas-praatplaten.