VVE

Een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma is speciaal gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de taal. Het consultatiebureau geeft bij kinderen met een risico op een taalachterstand een schriftelijke VVE-indicatie af waarmee uw kind een VVE locatie kan bezoeken tegen een gereduceerd tarief. Dat betekent dat uw kind drie dagdelen komt, waarbij het derde dagdeel (van max. drie uur) gratis is.

Bij Spelenderwijs wordt gebruik gemaakt van onderstaande methodes:

Piramide-methode
Op diverse peuteropvang locaties wordt gewerkt met de Piramide-methode (OinOadvies.nl). Elke twee tot vier weken begint een nieuw thema waarmee de peuters zich stapsgewijs ontwikkelen. Piramide stimuleert kinderen in hun (taal) ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren.

Puk-methode
Op verschillende peuteropvang locaties wordt gewerkt met de Pukmethode (CED.nl). Via thema’s en de pop Puk biedt de peuteropvang elke nieuwe periode andere (taal) ervaringen. Stapsgewijs en passend bij elke leeftijd en ontwikkelingsfase.

Bas en Puk methode
Op Voorschool De Regenboog wordt gewerkt met de Puk-methode (CED.nl) en Bas-materialen (Baseducatie.nl). Via de Pukthema’s en de pop Puk biedt de voorschool elke nieuwe periode andere (taal) ervaringen. De thema’s van Puk worden verrijkt met de Bas-boeken en Bas-praatplaten.

Kaleidoscoop-methode
Bij peuteropvang Pipeloen wordt gewerkt met de Kaleidoscoop-methode (NJI.nl). In de speelzaal maken peuters zelf plannetjes bij hun vrije spel. Het spel en de ontwikkeling van kinderen inspireren de pedagogisch medewerkers bij het bedenken van steeds weer andere materialen en activiteiten passend bij de leeftijd en (taal)ontwikkelingsfase.