Aanmelden, afmelden en wijzigingen

Wij plannen voor onze BSO locaties vier maanden van te voren. U wordt vier maanden van te voren geïnformeerd over de plaatsingsmogelijkheden.
Wij plannen de peuteropvang locaties twee maanden van te voren. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen wanneer er plaatsingsmogelijkheden zijn.

Wanneer u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang moet u uw kind opnieuw inschrijven. Wij herinneren u er aan om uw kind in te schrijven op het moment dat uw kind 3 jaar wordt. U ontvangt hiervoor een brief rond de derde verjaardag van uw kind.

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Hierna ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van ons over uw vraag en/of wijziging.

Uw kind kan langer op de peuteropvang of dagopvang blijven. Bijvoorbeeld omdat het nog niet kan starten op de basisschool. Wij vragen u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk één maand voor de vierde verjaardag door te geven aan onze klantenservice via info@spelenderwijsede.nl of (0318) 68 75 82.

Wij hanteren 1 maand opzegtermijn. Opzegging kan ieder moment van de maand plaatsvinden. Uw kinderen worden automatisch uitgeschreven op hun 4e of 13e verjaardag. Ook wanneer u een contract met ons heeft afgesloten en uw kind de opvang (nog) niet bezoekt, geldt de opzegtermijn van 1 maand. Houdt u rekening met de opzegtermijn als uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, ook dan geldt de opzegtermijn door de ouder van een maand.

U kunt uw contract wijzigen, zodat dit beter past bij uw wensen. Houd bij vermindering van uw contracturen rekening met een opzegtermijn van één maand. Of u van dag kunt wisselen, hangt af van de mogelijkheden op de locatie. Wilt u een vermindering doorgeven? Stuur dan een mail naar info@spelenderwijsede.nl. Wilt u een andere wijziging doorgeven? Dan kunt u ook telefonisch contact opnemen via (0318) 68 75 82 (tussen 8.30 en 17.00 uur).

Buitenschoolse opvang
De opzegtermijn voor onze buitenschoolse opvang bedraagt 1 maand. Opzegging kan ieder moment van de maand plaatsvinden. U kunt uitsluitend schriftelijk de opvang (gedeeltelijk) opzeggen. Dit kan met behulp van het wijzigingsformulier.

Peuteropvang/voorschool
De opzegtermijn voor onze peuteropvang bedraagt 1 maand. Een verzoek tot (gedeeltelijke) opzegging kunt u uitsluitend schriftelijk indienen. Stuur hiervoor een mail naar info@spelenderwijsede.nl.

De plaatsing en betaling wordt automatisch beëindigd op de dag dat uw kind 4 jaar wordt. Wilt u de plaatsing op een eerder tijdstip beëindigen, geeft u dit dan tijdig door. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Als uw kind langer op de speelzaal blijft, dan vragen wij u dit 1 maand voor de 4e verjaardag door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Uw kind kan tot maximaal 6 weken na de 4e verjaardag op de peuterspeelzaal blijven.

Voor de bso (buitenschoolse opvang) adviseren wij om uw kind op tijd aan te melden. Dat kan al wanneer uw kind 2,5 jaar is.

Voor de peuteropvang/voorscholen adviseren wij u om uw kind vanaf 1,5 jaar in te schrijven.

Op onze BSO’s is het mogelijk om een vakantiecontract af te sluiten. Dit contract is er alleen voor het afsluiten van vakantieopvang. Onze peuteropvang locaties en voorscholen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties: het is dan niet mogelijk opvang af te nemen.

De wachtlijsten verschillen per dag en per locatie. Om hier meer informatie over te verkrijgen kunt u telefonisch contact opnemen met onze klantenservice (tel. (0318) 68 75 82).

U kunt uw kind via onderstaande mogelijkheden bij Spelenderwijs inschrijven.
Online inschrijfformulier BSO
Online inschrijfformulier PO


Een papieren inschrijfformulier is verkrijgbaar via info@spelenderwijsede.nl of bel 0318 68 75 82