Aanmelden, afmelden en wijzigingen

Wij plannen voor onze BSO locaties vier maanden van te voren. U wordt vier maanden van te voren geïnformeerd over de plaatsingsmogelijkheden.
Wij plannen de peuteropvang locaties twee maanden van te voren. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen wanneer er plaatsingsmogelijkheden zijn.

Wanneer u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang moet u uw kind opnieuw inschrijven. Wij herinneren u er aan om uw kind in te schrijven op het moment dat uw kind 3 jaar wordt. U ontvangt hiervoor een brief rond de derde verjaardag van uw kind.

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Hierna ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van ons over uw vraag en/of wijziging.

Uw kind kan langer op de peuteropvang blijven bv. omdat het nog niet kan starten op de basisschool. Wij vragen u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 maand voor de 4de verjaardag door te geven aan de pedagogisch medewerkers en aan onze klantenservice.

Wij hanteren 1 maand opzegtermijn. Opzegging kan ieder moment van de maand plaatsvinden. Uw kinderen worden automatisch uitgeschreven op hun 4e of 13e verjaardag. Ook wanneer u een contract met ons heeft afgesloten en uw kind de opvang (nog) niet bezoekt, geldt de opzegtermijn van 1 maand. Houdt u rekening met de opzegtermijn als uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, ook dan geldt de opzegtermijn door de ouder van een maand.

U kunt uw wijzigingen schriftelijk aan ons doorgeven via ons wijzigingsformulier of per email doorgeven: info@spelenderwijsede.nl

Buitenschoolse opvang
De opzegtermijn voor onze buitenschoolse opvang bedraagt 1 maand. Opzegging kan ieder moment van de maand plaatsvinden. U kunt uitsluitend schriftelijk de opvang (gedeeltelijk) opzeggen. Dit kan met behulp van het wijzigingsformulier.

Peuteropvang/voorschool
De opzegtermijn voor onze peuteropvang bedraagt 1 maand. Een verzoek tot (gedeeltelijke) opzegging kunt u uitsluitend schriftelijk indienen. Dit kan met behulp van het wijzigingsformulier.

De plaatsing en betaling wordt automatisch beëindigd op de dag dat uw kind 4 jaar wordt. Wilt u de plaatsing op een eerder tijdstip beëindigen, geeft u dit dan tijdig door. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Als uw kind langer op de speelzaal blijft, dan vragen wij u dit 1 maand voor de 4e verjaardag door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Uw kind kan tot maximaal 6 weken na de 4e verjaardag op de peuterspeelzaal blijven.

Voor de buitenschoolse opvang adviseren wij u om uw kind met zijn of haar derde verjaardag in te schrijven.

Voor de peuteropvang/voorscholen adviseren wij u om uw kind vanaf 1,5 jaar in te schrijven.

Op onze BSO’s is het mogelijk om een vakantiecontract af te sluiten. Dit contract is er alleen voor het afsluiten van vakantieopvang. Onze peuteropvang locaties en voorscholen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties: het is dan niet mogelijk opvang af te nemen.

De wachtlijsten verschillen per dag en per locatie. Om hier meer informatie over te verkrijgen kunt u telefonisch contact opnemen met onze klantenservice (tel. (0318) 68 75 82).

U kunt uw kind via onderstaande mogelijkheden bij Spelenderwijs inschrijven.
Online inschrijfformulier BSO
Online inschrijfformulier PO


Een papieren inschrijfformulier is verkrijgbaar via info@spelenderwijsede.nl of bel 0318 68 75 82