ALGEMEEN

Klik hier voor de tarieven.

Tijdens de schoolvakanties zijn de peuteropvanglocaties en de voorscholen gesloten. De buitenschoolse opvang (bso) en de dagopvang zijn geopend. De bso-kind(eren) kunnen dan gebruik maken van de zogenaamde vakantieopvang. Op nationale feestdagen zijn alle locaties van Spelenderwijs en de klantenservice gesloten.

U kunt een opvangdag ruilen als:

  • dit binnen 365 dagen plaatsvindt
  • er voldoende plaats is op de locatie
  • er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn en er geen extra pedagogisch medewerkers ingezet hoeven te worden.

Als uw kind ziek is, kunt u deze dag niet ruilen.
Bekijk alle ruilregels >

U meldt dit bij de locatie. Uw kind mag meedoen met het dagprogramma als de ziekte geen gevaar oplevert voor de aanwezige kinderen en de leiding.

Dit kan wanneer u hiervoor het formulier medicijngebruik invult.
Deze formulieren liggen op de locatie.

Uw kind mag meedoen met het dagprogramma als de ziekte geen gevaar oplevert voor de aanwezige kinderen en de leiding.

Kijk voor onze openingstijden op de webpagina van de desbetreffende locatie.

Peuteropvang en voorscholen
Buitenschoolse opvang
Openingstijden Klantenservice

Er kan alleen extra opvang afgenomen worden indien je een vast contract bij ons hebt. Dit geldt niet voor vakantieopvang. Neem contact met ons op via info@spelenderwijsede.nl of telefonisch via 0318 – 68 75 82 om de mogelijkheden voor extra opvang te bespreken.