Betaling en facturering

Voor onze BSO’s kunt u een 40-weken contract afsluiten. Dit is een contract alleen voor de 40 schoolweken. U betaalt dan niet voor de schoolvakantie weken.
De ouderbijdrage voor onze peuteropvang/voorschool is gebaseerd op een openstelling van 40 weken per jaar. U betaalt een vast maandbedrag, verdeeld over 12 maanden.
Iedere maand ontvangt u een factuur van Spelenderwijs, ook in de zomerperiode.

Ja, u betaalt voor deze opvang dag.

Buitenschoolse opvang
Ja, Spelenderwijs werkt voor de buitenschoolse opvang met dagdelen. Deze dagdelen worden opgeteld in 40 of 46 weken en dan verdeeld over 12 maanden. Hierdoor ontstaat er elke maand één vast bedrag. Dit heeft u nodig voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. Hierin zitten de nationale feestdagen vallend buiten de schoolvakanties in verrekend.
Valt uw vaste opvangdag op een nationale feestdag buiten een schoolvakantie week, dan kunt u deze binnen het kwartaal waarin de nationale feestdag valt ook op een ander tijdstip inzetten. Overlegt u hierover met de leiding op uw locatie zij weten of een ruildag mogelijk is gezien de kindaantallen op de groep.

Peuteropvang
Ja u betaalt ook nationale feestdagen deze kunnen voor de peuteropvang niet geruild worden. De tarieven van de peuterspeelzalen zijn bepaald door de gemeente Ede en grotendeels gesubsidieerd waardoor de tarieven lager zijn dan in bv. De kinderopvang. Daardoor is het ruilen van dagen niet mogelijk.

U kunt uw kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan via www.toeslagen.nl (inloggen met DigiD) en/of met behulp van het aanvraagformulier voor de kinderopvangtoeslag die u aan kunt vragen via 0800-0543.

Spelenderwijs stuurt in februari van elk jaar automatisch een jaaroverzicht aan alle ouders die in het voorgaande jaar opvang hebben afgenomen. Aan de hand van dit jaaroverzicht kunt u de Opgaaf Kinderopvangtoeslag invullen.
Een nieuw exemplaar van het jaaroverzicht kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar info@spelenderwijsede.nl onder vermelding van ‘jaaroverzicht kosten kinderopvang’ en uw debiteurennummer. Wij zenden u het jaaroverzicht dan per email toe.

Om te weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag: klik hier.

U betaalt maandelijks een vast bedrag voor de buitenschoolse opvang, conform de overeenkomst die u met ons aangaat. De kinderopvangtoeslag als bijdrage in de kosten van de Belastingdienst ontvangt u rechtstreeks op uw rekening.
Als u de maandelijkse factuur betaalt via automatische incasso, dan schrijven wij het verschuldigde bedrag rond de eerste van de voorafgaande maand van uw rekening af. Wenst u een factuur te ontvangen dan zijn hier administratiekosten aan verbonden.