Betaling en facturering

Voor onze bso’s kunt u een 40-weken contract afsluiten. Dit is een contract alleen voor de 40 schoolweken. U betaalt dan niet voor de schoolvakantieweken.
De ouderbijdrage voor onze peuteropvang/voorschool is gebaseerd op een openstelling van 40 weken per jaar. U betaalt een vast maandbedrag, verdeeld over 12 maanden.
Iedere maand ontvangt u een factuur van Spelenderwijs, ook in de zomerperiode.

Ja, u betaalt voor deze opvangdag.

U kunt uw kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan via www.toeslagen.nl (inloggen met DigiD) en/of met behulp van het aanvraagformulier voor de kinderopvangtoeslag die u aan kunt vragen via 0800 - 05 43.

De jaaropgave wordt eenmaal per jaar, eind februari, verstrekt. Deze vindt u op dat moment terug in het Ouderportaal. Kijk hiervoor bij het kopje 'account' onder documenten en jaaropgaven. Voor 2021 ziet u twee jaaropgaven staan. Dit komt doordat wij halverwege het jaar zijn overgestapt op een nieuw systeem. U moet beide jaaropgaven gebruiken voor de Belastingdienst.

Om te weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag kijkt u op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Bij voorkeur voldoet u uw factuur via automatische incasso. Ook is het mogelijk om dit per bankoverschrijving te doen. Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om per automatische incasso te betalen, dan kunt u contact opnemen via e-mail: info@spelenderwijsede.nl of telefonisch via 0318 – 68 75 82. U ontvangt dan een formulier waarmee u ons machtigt om de facturen automatisch te incasseren.

U ontvangt van de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag vooraf. Spelenderwijs int de facturen automatisch rond de 27e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de opvang genoten wordt. Bijvoorbeeld: u ontvangt rond 20 juni uw toeslag van de Belastingdienst voor de maand juli. Op 27 juni wordt het factuurbedrag voor de opvang van juli automatisch bij u afgeschreven.