Financieel

Ja, u heeft recht op kinderopvangtoeslag. U kunt uw bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Spelenderwijs heeft geen overeenkomst met de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag komt op uw eigen rekening.

Onze tarieven zijn terug te vinden op onze tarievenoverzichten. Wanneer u onder de Wet kinderopvang valt, betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. U kunt uw persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website.

Zowel voor de dagopvang als voor de bso kunt u kiezen voor een arrangement in- of exclusief vakantieweken. Spelenderwijs factureert de jaarkosten in 12 maandelijkse termijnen.

Wanneer u onder de Wet kinderopvang valt, betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. U kunt uw persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website.

Op de volgende pagina's vindt u de tarieven: peuteropvang en voorschool, dagopvang en de buitenschoolse opvang. Let op: dit zijn bruto tarieven. Gebruik de rekentool voor een berekening van de netto kosten.

Het nummer van uw locatie kunt u terugvinden op uw facturen, uw contract en op de pagina van uw locatie op deze website.
Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kunt u ook het registratienummer opzoeken.

De kosten van een kinderopvangplaats worden verdeeld over het aantal weken van het desbetreffende arrangement. Hierdoor is het uurtarief van een 40 weken arrangement hoger dan dat van een 52 weken arrangement. De bruto kosten van een 40 weken arrangement zijn wel lager dan van een 52 weken arrangement omdat het aantal uren dat je afneemt, lager is. Of het voor jou verstandig is om over te stappen naar een ander arrangement, hangt af van jouw behoefte aan opvang en het eventuele recht op kinderopvangtoeslag. Je kunt je persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website.

Als je werkloos raakt, hoef je jouw kind niet meteen van de opvang te halen. Je hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat je niet meer werkt én je kunt eventueel nog gebruik maken van niet-gebruikte opvanguren. Deze niet-gebruikte opvanguren mag je nog opmaken tot het einde van het jaar.
Wil je weten hoeveel uren je nog mag opmaken? Maak dan hier een berekening.

Let op: u heeft geen recht meer op kinderopvangtoeslag zodra de 3 maanden voorbij zijn en u alle uren hebt opgemaakt. Zet daarom zowel uw opvang als de toeslag tijdig stop. Doe dat uiterlijk 1 maand voordat het zover is. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.
Meer informatie hierover leest u op de website van de belastingdienst.