De Regenboog

De Regenboog bevindt zich in de School met de Bijbel in Wekerom. Hier bieden we voorschool aan peuters van 2-4 jaar. De regenboog is een kleinschalige voorschool op reformatorische grondslag. Het is een gezellige, warme en veilige omgeving voor peuters om spelenderwijs op ontdekking te gaan.

Aandacht voor het geloof.

Onze vestiging heeft een reformatorische grondslag. Dit houdt onder andere in dat we aandacht schenken aan christelijke feestdagen, passend bij het reformatorisch geloof. Ook werken we nauw samen met basisschool School met de Bijbel. Zo trekken we samen op bij de organisatie van projectendagen/-avonden.

Het welzijn van de kinderen staat voorop.

Wij vinden veiligheid en een hoog welbevinden erg belangrijk voor de kinderen. Onze pedagogisch medewerkers zetten zich iedere dag met passie en plezier in om de kinderen een mooie tijd te bezorgen. Voor de kinderen is er zowel binnen als buiten van alles te beleven. We hebben diverse speelhoeken en een vernieuwd speelplein tot onze beschikking.

Betrokkenheid van ouders vinden we belangrijk.

Bovendien hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Daarom organiseren we koffieochtenden voor ouders bij onze vestiging om gezellig samen met de kinderen te spelen. Bovendien maken we geregeld een uitstapje naar het bos. Ook dan zijn ouders van harte welkom om met ons op pad te gaan.

rondleiding aanvragenschrijf jouw kind in

Of bereken jouw kosten >

Praktische informatie.

Maandag
8:30 – 12:30  

Dinsdag
8:30 – 12:30  

Woensdag
8:30 – 12:30  

Donderdag
8:30 – 12:30  

Vrijdag
8:30 – 12:30  

We hebben een groep:  

  • een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar. Er is plek voor 16 peuters. 

Je kunt kiezen uit minimaal 1 dagdeel van maandag tot en met vrijdag.

Een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma is speciaal gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de taal. Het Consultatiebureau geeft bij kinderen met een risico op een taalachterstand een schriftelijke indicatie af waarmee jouw kind een VVE locatie kan bezoeken tegen een gereduceerd tarief.

Jouw kind komt 4 dagdelen.

Impressie.

Lilian Aalbers
Vestigingsmanager

Dorpsplein 8  
6733 AV Wekerom  

06-13569323  

LRKnr. 123932804 

Plan route

Rondleiding aanvragen

1707949325642.jpg

Erika de Groot
Klantadviseur
026 - 35 22 941
e.degroot@skar.nl 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.  

Voor al jouw vragen over kinderopvang bij Spelenderwijs Ede.